Privacy Policy

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Met andere woorden: zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken wij uw gegevens in geen geval aan derden. We gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor toezending van het Ezine en desgewenst relevante informatie. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken om onze eigen dienstverlening verder te optimaliseren. De persoonsgegevens worden dan geanonimiseerd en zijn niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Wij gebruiken de persoonsgegevens die u verstrekt voor de volgende doeleinden:

  • De voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en ons (bijvoorbeeld bij abonnementen en proefnummers);
  • Om u te informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie over loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • Om fraude te voorkomen, bestrijden en af te handelen.

Wij selecteren onze partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Desondanks kunnen wij geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Indien wij persoonsgegevens verwerken om u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij beëindigen deze verwerking dan direct. Uw verzoeken en verzet kunt u sturen aan: Contact

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels