Over Open Space

Open Space Gishurim Conference Assembly 2008

Gishurim Conference Assembly 2008, Jerusalem Inter-Cultural Center

Wat is Open Space?

Open Space is een snelle, goedkope, simpele, maar zeer krachtige interventie die overal in de wereld wordt gebruikt om doorbraken te creëren bij complexe problemen en vraagstukken rond thema’s die ertoe doen. In bedrijven, overheden, ziekenhuizen en verenigingen, in de townships van Zuid-Afrika, bij de dialoog tussen Israëli en Palestijnen en in lokale gemeenschappen. Overal waar mensen met verschillende achtergronden en belangen met elkaar samenwerken of samenleven.

De methode maakt het mogelijk om grote groepen mensen (tientallen, honderden of zelfs duizenden deelnemers) met elkaar in gesprek te brengen, kennis te laten uitwisselen, of afspraken en plannen te laten maken. Gerelateerd aan een centraal thema, krijgen de deelnemers alle ruimte om zelf te bepalen waaraan zij bijdragen. Die zaken waar zij belang aan hechten, een passie voor voelen, of energie van krijgen.

Open Space bijeenkomst - opening

Wanneer wordt Open Space gebruikt?

Open Space is veruit het beste instrument om grote groepen mensen met elkaar samen te laten werken, of in gesprek te brengen rond een gedeeld thema.

De methode wordt vaak ingezet om:

 • complexe, ongrijpbare problemen te tackelen
 • nieuwe visies te creëren
 • uit te zoeken hoe een strategie kan worden geïmplementeerd
 • nieuwe producten te ontwikkelen
 • gemeenschappen in beweging te krijgen
 • groepen mensen die in conflict zijn, in dialoog te brengen

Overheden zetten Open Space in rondom thema’s als:

 • ‘Over Morgen: Is 020 klaar voor 2040′ (Dienst Ruimtelijke Ordening gemeente Amsterdam)
 • ‘Onze dienst bestaat een jaar. Wat willen we behouden? Waar willen we vanaf?’
 • ‘Regionale aanpak van jeugdwerkeloosheid in Rotterdam e.o.’
 • ‘Hoe kunnen we landbouw, recreatie, natuur en andere functies in onze provincie het best verenigen, en hoe werken we samen om dat te bereiken?’
 • ‘Hoe realiseren we een innovatievere overheid?’

Non-profitorganisaties gebruiken Open Space voor thema’s als:

 • ‘Hoe ziet de bibliotheek van de toekomst eruit, en hoe creëen we die?’
 • ‘De huisvesting van moeilijk plaatsbare mensen (GGD Zuidelijk Zuid-Limburg)’
 • ‘Hoe kan de internationale ontwikkelingssamenwerking profiteren van de potentiële kracht van digital natives?’
 • ‘Hoe betrek je mensen bij je project?’

Bedrijven passen Open Space toe voor vragen als:

 • ‘Ons bedrijf groeit explosief: hoe slagen we erin tegelijkertijd onze eigen ontwikkeling en plezier in ons werk vast te houden?’
 • ‘Is onze beroepsgroep een uitstervende soort, of het beroep van de toekomst?’
 • ‘We hebben nu een nieuwe organisatiestructuur: hoe zorgen we ervoor dat hij ook werkt?’
 • ‘Wat is een goede balans tussen werk en privéleven, en hoe creëren we deze in ons bedrijf?’
 • ‘Hoe zorgen we dat we niet voortdurend van alles moeten, maar wel presteren?’

Gemeenschappen in Zuid-Afrika, Israël en Ierland gebruiken Open Space in hun zoektocht naar vrede en verbroedering.

Wat levert Open Space op?

Open Space maakt dat mensen zichzelf gaan organiseren en verantwoordelijkheid nemen voor de bestaande problemen en de oplossing daarvan. Ze participeren, stemmen af en werken samen. Diversiteit wordt een hulpbron, in plaats van een probleem.

 • Deelnemers voelen zich gehoord en erkend;
 • er komen nieuwe, productieve samenwerkingsverbanden tot stand;
 • nieuwe, creatieve en onverwachte ideeën zien het levenslicht;
 • het gemeenschaps- (wij)gevoel wordt versterkt, of gecreëerd;
 • bij meerdaagse sessies worden concrete acties geprioriteerd en plannen uitgewerkt.

Dus:

 • Wilt u sterk uiteenlopende, of zelfs conflicterende belangen bij elkaar brengen?
 • Bent u op zoek naar oplossingen voor een inhoudelijk complex probleem?
 • Wilt u de samenwerking verbeteren tussen partijen met verschillende achtergronden?
 • Wilt u snel participatie op gang brengen rondom een belangrijk thema?

Wilt u zelf een ervaring opdoen met Open Space?

Bekijk hier onze diensten.

1 Comment

Laat uw reactie achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd of gedeeld. Dit zijn verplichte velden *

U mag deze HTML tags en code gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>